Eleccions parcials a representants de professors tutors al Centre Associat

Per a l’exercici del dret a sufragi actiu serà necessari estar inclòs al corresponent cens electoral. Conformaran aquest cens tots els professors tutors en possessió de la Venia docenci, que estiguin exercint la seva tasca tutorial en el curs acadèmic 2021-2022 i apareguin al cens definitiu del Centre Associat.

 

Publicació del cens electoral provisional: 18 d’octubre de 2021

Cens electoral provisional

Termini de presentació de reclamacions al cens provisional: del 18 al 22 d’octubre de 2021

Publicació del cens electoral definitiu: 26 d'octubre de 2021

Cens electoral definitiu

Termini de presentació de candidatures: del 26 d'octubre al 2 de novembre

El model de presentació de candidatura estarà disponible a la secretaria del Centre Associat.

Publicació del llistat provisional de candidats: 3 de novembre

Llistat provisional de candidats

Publicació de la llista definitiva de candidats: 11 de novembre

Llista definitiva de candidats

Publicació dels resultats provisionals: 26 de novembre

Resultats provisionals

Publicació del resultat definitiu: 1 de desembre

Resultat definitiu