Eleccions a Representants d’Estudiants

17 de marzo de 2023

Del 13 al 21 de març: Consulta del cens provisional

Convocatòria d’eleccions de Delegat de Facultat / Escola al Centre Associat i per a Delegat del Centre Associat, Delegat de Màster, Delegat de l’Escola de Doctorat i Portaveu- delegat d’estudiants a l’estranger, en compliment de la disposició del article 99.k dels Estatuts i de conformitat amb l’article 30 del vigent Reglament de Representants d’Estudiants de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, aprovat a la reunió de Consell de Govern de data 16 de desembre de 2014.

Tota la informació al següent enllaç: UNED | 2023. Elecciones Represent. Estudiantes