Qüestionaris de Valoració dels Serveis Generals dels Centres Associats i de l'Activitat Docent

3 de mayo de 2018

Des del 25 d'abril fins el 30 de juny de 2018 estan actius aquests qüestionaris. Els resultats serveixen, especialment, per a l'establiment de plans i accions de millora. Us agrairíem la vostra participació.

Els estudiants del Centre podeu aportar la vostra opinió participant en aquest procés d'avaluació on-line, sobre Valoració dels serveis generals del Centre Associat i Valoració de l'Activitat docent. Podeu trobar els qüestinaris, un cop identificats al campus UNED, a l'apartat de Cuestionarios. Les dades són gestionades per la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED, garantint la confidencialitat de les respostes.