Idiomes: CUID

Què és el CUID?

La finalitat del CUID, Centre Universitari d'Idiomas a Distància de la UNED, es promoure l'aprenentatge de les llengües espanyoles oficials i idiomes estrangers. Aquests estudis s'imparteixen com a titulacions pròpies de la Universitat mitjançant els Centres Associats que col·laboren amb el CUID.

Al nostre Centre Associat impartim els següents idiomes:

  • Català
  • Francès
  • Inglès
L'horari de tutories és el següent: Horari CUID.

Els dies de tutoria del Centre, les podeu trobar al següent enllaç:

Calendari tutories