UNED Idiomes: Obert el termini de matrícula del 5 de setembre al 21 d’octubre de 2022

5 de septiembre de 2022

Consulta tots els cursos d’idiomes que oferta el CUID a l’actualitat, distribuïts per llengües, nivells i modalitat al següent enllaç: UNED Idiomas

Es podrà matricular als cursos del CUID tota persona de nacionalitat espanyola o estrangera que hagi complert els 16 anys, sense necessitat d’estar en possessió de cap titulació acadèmica.

Pot matricular-se del curs que consideri escaient, si bé es recomana realitzar prèviament la prova de nivell gratuïta a efectes de que la seva elecció s’ajusti als seus coneixements reals de l’idioma escollit. D’aquesta manera, evitarà haver de realitzar canvis de nivell amb el curs ja iniciat.