Com contactar?

Adreça postal

UNED La Seu d'Urgell

Plaça de les Monges, 2, 2pl

25700 La Seu d'Urgell

=Telèfon

Telèfon: 973351619

Correo electrònic

Informació: info@seu-durgell.uned.es

Biblioteca: biblioteca@seu-durgell.uned.es

Directora: Sra. María José Moreno:  director@seu-durgell.uned.es

Secretària: Sra. Mònica Martínez: secretaria@seu-durgell.uned.es